Svým klientům poskytujeme


Maximální možný servis v oblasti účetnictví tak i daňové evidence.

Vypracujeme pro Vás daňové přiznání včetně povinných příloh.

Umíme provést i zpětnou rekonstrukci např.knihy jízd.

Zpracováváme účetnictví i pro neziskové organizace.